Staff Position

Detail of APMC Kangra Regular Staff
S.No. Post Name Santion Post Filled post Vacant post Name  of official Mobile No.
1 Secretary 1 1 0 Sh. Raj Kumar 8219509229
2 Supdt.Gr-II 1 1 0 Sh. Ram Dass, Supdt. Gr-II 9418076977
3 Asstt. Secretary 1 1 0 Sh. P.S. Pathania 9418043252
4 Senior Assistant 1 1 0 Sh. P.L. Verma 9459555933
5 Market Supervisor 3 1 2 Sh. Naresh Kumar 9816320010
6 Accountant 1 1 0 Sh. Ajay Kumar 9816004425
7 Jr. Asstt/Clerk 4 2 2 Sh. Gulab Chand, Jr. Asstt 9816883083
          Sh. Raj Kumar, Clerk 9818306812
8 Auction Recorder 3 1 2 Sh. Narinder Rana 9816916125
9 Assistant A.R. 4 4 0 Sh. Satish Chand 9418287920
          Sh. Arun Kumar 9805200764
          Sh. Pankaj Sharma 9459638616
          Sh. Bikram Rana 9418007505
10 Driver 2 2 0 Sh. Surinder Kumar 9418316299
          Sh. Ashwani Kumar 9816069406
11 Peon/Chowkidar/ Sweeper 11 10 1 Sh. Nasib Singh 9816486880
          Sh. Ram Dass 8894304094
          Sh. Gopal Thapa 9780377445
          Smt. Anita Devi 9805618941
          Sh. Sukhiya Ram 9459144295
          Sh. Ved Parkash 8894009575
          Sh. Dev Raj 8894503593
          Sh. Raju 7832208916
          Sh. Vijender Kumar 9816733747
          Sh. Manoj Kumar 9625634229
12 Computer Data Operator 1 0 1    
Detail of APMC Kangra Outsources Staff
S.No. Name  Designation Mobile No. Place of Deployment
1 Sh. Rahul Dogra Mandi Analist 7508145170 PMY Kangra
2 Sh. Maneesh Dogra DEO 9988588211 PMY Kangra
3 Sh. Rohit DEO 8679862964 PMY Kangra
4 Sh. Kulbhushan Sharma Lab Analysit 7018357578 PMY Kangra
5 Ms. Shivani Rana Lab Analysit 7807505794 SMY Palampur
6 Sh. Sourabh Gautam Mandi Analist 9805663015 SMY Palampur
7 Sh. Rahul   DEO 9805305715 SMY Palampur
8 Sh Ujjwal  DEO 8580663758 SMY Palampur
9 Sh. Anu Koundal Mandi Analist 8219114972 SMY Jassur
10 Sh. Sahil Rana Lab Analysit 9805611501 SMY Jassur
11 Sh. Ankit Kumar DEO 8629868222 SMY Jassur
12 Sh. Kuldeep Kumar DEO 9781089786 SMY Jassur